*ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಧ್ಯಾನ*

*Hanuman Chalisa Dhyana*

 

Hanuman Chalisa

Chanting and Dhyana

 

*Sunday, October 9th, 2022*

*Morning 6am to 9am*

 

Led by:

*Dr Vishwanath Guruji*

 

ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುಯಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಧ್ಯಾನಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ.

 

Venue:

*Spiritual Solutions Centre*

436, 11 B Cross, 29 Main,

1st Phase, J P Nagar, Bengaluru

 

*Entry free*

 

Register your names at

*7259958573, 9483374362* .

 

Spiritual Solutions Centre (Trust)

Bengaluru, INDIA